Share |
2011-09-06 Tudásközpont
“Az lenne a kánoán”

Jelenkor 2011 szeptember

Makay Ida 1933–2011 – a költőnőről Bertók László és Parti Nagy Lajos versével, illetve Csuhai István írásával emlékezik meg a Jelenkor.

A lírarovat Tatár Sándor, Ayhan Gökhan, Tábor Ádám, Villányi László, Fekete Richárd, Debreceni Boglárka és “az irgalmattlan nagy nípi költő”, Petrence Sándor verseit adja közre.

A prózarovatban Ljudmila Ulickaja regényrészlete (Goretity József fordításában), Tompa Andrea regényrészlete, Giambattista Basile novellája (Király Kinga Júlia fordításában) és Szalay Zoltán novellája olvasható.

A tanulmány- és esszérovatban Kálmán C. György Tatár Sándor költészetével foglalkozik, Takáts József és Tandori Dezső az avantgárdról, neoavantgárdról értekezik. Lábass Endre filológia krimije egy 19. századi londoni bűnügyet derít fel.

A számban két levelezés is olvasható. Gömöri György közreadja Czesław Miłosztól kapott 1958-as leveleit. Az idén elhunyt Bécsy Tamásné Futaky Hajna, a Jelenkor kritikusa – akiről Márfi Attila emlékezik meg – utolsó írásában Rába Györgyhöz fűződő emlékeiről számol be, és közli a költő hozzá írt leveleit.

A kritikarovatban Kisantal Tamás Garaczi László Arc és hátraarc című regényéről, Tórizs Eszter Podmaniczky Szilárd két prózakötetéről, H. Molnár Ákos Rosmer János verseskönyvéről, Béri Etelka Julia Kristeva kötetéről ír.

« vissza