Share |
2015-07-08 PTE Egyetemi Könyvtár
Jelenkor: 2015/július-augusztus (Tartalomismertető)

A nyári szám élén Nádas Péter Világló részletek (Emléklapok egy elbeszélő életéből) című emlékiratának egy fejezete áll. A prózarovatban Grecsó Krisztián, Ungváry Rudolf és Antonio Fian (Szijj Ferenc fordításában) elbeszélései olvashatók. A versrovat Schein Gábor, Kovács András Ferenc, G. István László, Marno János, Vaszilij Bogdanov és Steffen Jacobs (Tatár Sándor fordításában) verseit közli.

Tízéves Nádas Péter Párhuzamos történetek című regénye, az évforduló alkalmából három írást közöl a Jelenkor. Christina Viragh, aki németre ültette át a regényt, fordítói tapasztalatait összegzi (az írást Hajós Gabriella fordította). Radics Viktória tanulmánya a történelem és a történelem okozta szenvedés regénybeli jelenlétével foglalkozik. Selyem Zsuzsa írása az állat motívumát mint sokrétű kifejezőeszközt vizsgálja a Párhuzamos történetekben.

Esszé- és tanulmányrovat. Dragomán György Vámvizsgálat című irodalmi esszéjének középpontjában a határon lét, a határátkelés kiszolgáltatottsága áll. Peter Handke 2003-ban elnyerte a salzburgi egyetem díszdoktori címét: ez alkalomból tartott előadásában, amelyet Weiss János fordított magyarra, az itt- és az ott-létről, a peremen-létről és az eltűnésről értekezik. Takáts József tanulmányában azt vizsgálja, hogy 1935 és 1947 között magyar irodalmárok és kritikusok (többek között Szerb Antal, Örley István, Bálint György, Halász Gábor vagy Lovass Gyula) miként vélekedtek az ornamentikus-csodás-önreflexív, illetve a realisztikus-naturalisztikus irodalom kettősségéről.

A képzőművészeti rovatban Marosi Ernő a Pécsről „elköltöztetett” Csontváry-festményekből nyíló budapesti tárlat, illetve a rekonstruált esztergomi várkápolna művészettörténeti és kultúrpolitikai problémáit ecseteli. Parti Nagy Lajos életinterjút készített Réz Pállal: a lapszámban olvasható részletben Réz gyermekkora, eszmélkedése és a nagyváradi gettóval kapcsolatos emlékei kerülnek szóba.

A kritikarovatban Szigeti Csaba Horváth Viktor A vers ellenforradalma. A versírás és versfordítás tanulása és tanítása című kötetét méltatja. Sántha József G. István László Repülő szőnyeg című verseskötetéről ír. Thomka Beáta a Zelei Dávid által szerkesztett Világtalanul? Világirodalom-kritika Magyarországon című gyűjteményes kötetről ad elemzést. Balogh Tamás Stephan Enter Perem című regényét recenzálja. Nagy Imre kritikája Balogh Tamás Ő volt Thienemann című monográfiájával foglalkozik.

« vissza