Share |
2015-11-10 PTE Egyetemi Könyvtár
Jelenkor: 2015/november(Tartalomismertető)

A versrovat Marno János, Térey János, Kőrizs Imre, G. István László, Petőcz András, Gellén-Miklós Gábor és Deák Botond verseit közli.

A prózarovatban Ungváry Rudolf elbeszélése, Méhes Károly és Joanna Bator regényrészlete (utóbbi Hermann Péter fordításában, Kocsis Adrienn kommentárjávál) és Gáspár-Singer Anna novellája olvasható.

A tanulmány- és esszérovat élén három szemelvény áll Alexis de Tocqueville klasszikusából, Az amerikai demokráciából, Ádám Péter új fordításában. Lengyel András tanulmánya a Nyugat Ignotus-számát elemzi. Báder Petra és Zelei Dávid Juan Rulfo novelláinak magyar kiadásait veti össze.

A kritikarovatban Harmath Artemisz Marno János Hideghullám című verseskötetét méltatja. Palojtay Kinga Méhes Károly Néma galambok utcája című regényéről ír. Kisantal Tamás Királyhegyi Pál Első kétszáz évem című, újra kiadott önéletrajzi könyvét recenzálja. Margl Ferenc Michel Houellebecq Behódolás című regényét bírálja.

Az interjúrovatban Ádám Antal alkotmányjogásszal, nyugalmazott alkotmánybíróval Sz. Koncz István beszélget.

« vissza