Share |
2017-03-29 Csorba Győző Könyvtár
33 szerelmi háromszög a történelemben

Hahner Péter könyvbemutatója

Időpont: 2017. április 4. (kedd) 17 óra

Helyszín: Tudásközpont, konferenciaterem

A történészek többsége mélyen lenézi, és a pletyka-irodalom világába száműzi a híres emberek magánéletét bemutató írásműveket. A nem-történészek jóval nagyobb tábora azonban szívesen olvasgat arról, hogy mit ettek, mit ittak, hogyan öltözködtek, kiket szerettek és kiket csaltak meg azok, akiknek történelemformáló tevékenységéről már az iskolában is tanultak. Beteges kíváncsiság lenne ennek az oka, vagy szánalmas és megvetendő pletyka-éhség? Nem hiszem. A történelem hírességeinek szerelmi történetei iránti érdeklődés úgy is értelmezhető, mint ősi emberi igény az emberi társadalmak élén tevékenykedő vezetők alaposabb megismerésére.

Az olvasók többsége valószínűleg nem kíván, vagy idő híján nem tud vaskos elemzéseket végigolvasni arról, hogy a történelmi személyiségek milyen bonyolult módon és milyen összetett eszközökkel befolyásolták a hosszabb távú gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális folyamatokat. Viszont mindig fokozott érdeklődést tanúsított az iránt, hogyan viselkedtek a hírességek a mindennapos élet olyan szerepeiben, amelyeket valamennyi ember eljátszhat – milyenek voltak gyermekként és szülőként, szerelmesként, férjként, feleségként és szeretőként. Ilyen szerepekben minden bizonnyal közelebb érezzük magunkhoz a világtörténelmi nagyságokat, mint trónusaikon és minisztereik között, mint hadseregeik élén vagy politikai döntéseik meghozatala közepette.

E kötetben arra teszek kísérletet, hogy néhány történelmi híresség szerelmi életén keresztül mutassam be pályafutásuk főbb állomásait. Abban reménykedem, hogy ebből a nézőpontból is sikerül emlékezetes portrékat felvázolnom a világtörténelem sokat emlegetett személyiségeiről, s a korszerű szakirodalmat felhasználva lényeges ismereteket közölnöm korszakukról, annak főbb konfliktusairól és folyamatairól.

A kötetben bemutatott szerelmi háromszögek történelmi jelentősége természetesen változó. Egyes szerelmek hozzájárultak birodalmak létrejöttéhez, kormányzatok kialakításához és megbuktatásához, boldoggá vagy boldogtalanná tették a milliók sorsáról döntő vezetőket, s ezzel olykor jelentős befolyást gyakoroltak a világtörténelemre. Más szerelmek pedig titokban maradtak a kortársak előtt, és inkább azért érdemes felidéznünk fordulataikat, mert sajátos fényt vetnek egyes „nagy emberek” személyiségére, és hozzájárulhatnak alaposabb megismerésükhöz.

Őszintén remélem, hogy az olvasók valamennyi történetet érdekfeszítőnek találják.

 

http://www.csgyk.hu/33-szerelmi-haromszog-a-tortenelemben/

 

« vissza