Share |
2011-04-15 PTE Egyetemi Könyvtár
XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA - ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Az OTDK a hazai felsőoktatás tehetség-gondozásának kiemelt fontosságú eseménye, amely kétévente kerül megrendezésre, lehetőséget teremtve arra, hogy a tehetséges fiatal hallgatók a széles szakmai közönség előtt is bemutathatják a korábbi években végzett kutatásaik eredményét. Idén a pécsi jogi kar ad otthont a jogi szekció rendezvényeinek, amelynek különös jelentőséget ad, hogy a diákköri mozgalom jubileumát ünnepli.

 

Hosszú idő telt el azóta, hogy Pécs utoljára vendégül láthatta a joghallgatókat és oktatóikat, legutóbb 1989-ben kaptuk meg a rendezés jogát.

Az idén nevezett 269 dolgozatot 31 tagozatban mutatják be a hallgatók, az állam- és jogtudományok legkülönbözőbb területeiről. Országosan több mint száz oktató vett részt a tehetség-gondozásban azzal, hogy a dolgozatot készítő hallgató konzulense, témavezetője volt. Pécsről 40 pályamunkát neveztünk, a Karon régóta színvonalas TDK-tevékenység folyik.

Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens

PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék

36-30/ 210-85-11

balogha@ajk.pte.hu

« vissza