Share |
2019-07-15 Tudásközpont
Módosul a Tudásközpont könyvtárainak használati szabályzata

Kedves Olvasónk! / Dear Reader!

 

2019. augusztus 15-től a Csorba Győző Könyvtár és a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont (PTE Központi Könyvtár és PTE Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár) Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont épületében működő könyvtáraiban új könyvtárhasználati szabályzat lép életbe. Az olvasókkal kapcsolatos változások az alábbi bekezdéseket érintik.

 

A tartalmilag módosult szakaszok:

 3.§, 11.§, 11/A.§, 12. §,  13.§ (3) bek., 14.§ (3) bek., 16-17.§, 19. §. 21. §, 22.§, 24.§, 28.§, 30.§, 33.§, 36.§, 38.§, 42.§, 43.§, 49-52.§, 54.§ (3) bek., 56.§, 62. § (3) bek., 64.§, 67.§, 67/B., 68-72.§, 87.§, 89.§

Törölt szakaszok:

39.§, 40.§, 67/C.§ (összevonva a 67/B.§-szal)

 

16-17.§: Az olvasói magatartási szabályok enyhültek:

„A Könyvtárban történő közlekedés elősegítése érdekében a laptoptáskánál, az átlagos méretű kézitáskánál, hátizsáknál, és aktatáskánál nagyobb méretű táskát (így különösen az utazóbőröndöt, guruló bőröndöt és bevásárlótáskát, vállon hordható sporttáskát, túrahátizsákot) a Könyvtárba történő belépés előtt az értékmegőrző szekrényekben vagy a ruhatárban kell elhelyezni.

A Könyvtárba csak visszazárható palackban tárolt - alkoholmentes italt szabad bevinni. „

 

62. § (3) bek. l) pont törlése 1. sz. melléklet módosítása - A könyvtárbuszon történő beiratkozás nem jelent ingyenességet ezentúl a pécsi egységekben.

 

68-69. §: A kölcsönzött dokumentumok esetén az olvasó felelősségének pontosítása, a kölcsönzések nyilvántartása, panaszlehetőség.

 

70.§:  2000 Ft feletti tartozás esetén napijegy sem váltható.

 

64. § (6) bek. és a 71.§ A PTE hallgatók könyvtári tartozásaira vonatkozó egyetemi szabályok szigorodnak 2019. október 1-jétől. Ennek következtében módosulnak a könyvtári szabályok is.

 

A módosított könyvtárhasználati szabályzat elérhető a Tudásközpont honlapján:

https://www.tudaskozpont-pecs.hu/index.php?m=2&id=56

és

Dokumentumtárunkban:

http://dwurl.hu/NlPhba

 

Felmerülő kérdéseivel, kérjük forduljon az Olvasószolgálat munkatársaihoz!

--------------------------------------------------

Changes related to the readers apply to the following paragraphs.

 

Content modified sections:

S. 3, s. 11, s. 11/A, s. 12, ss. (3) of s. 13, ss. (3) of s. 14, s. 16-17, s. 19, s. 21, s. 22, s. 24, s. 28, s. 30, s. 33, s. 36, s. 38, s. 42, s. 43, s. 49-52, ss. (3) of s. 54, s. 56, ss. (3) of s. 62, s. 64, s. 67/B, s. 68-72, s. 87, s. 89.

 

Deleted sections:

S. 39, s. 40, s. 67/C (merged with s. 67/B)

 

S. 16-17: Readers' behavioural rules have eased.

“In order to facilitate the moving in the Library, bags larger than laptop bags, average size handbags, backpacks or briefcases (especially suitcases, suitcases with wheels attached, shopping bags, sports bags, hiking backpacks) have to be placed in the lockers or in the cloakroom before entering the Library.

Only non-alcoholic beverages stored in resealable bottles may be taken into the Library.”

 

Point 1 of ss. (3) of s. 62, and modification of Annex 1:

Register at the Library Bus is no longer free in Pécs units.

 

S. 68-69: About the clarification of the reader’s responsibility in case of loaned documents, recording of the loans, possibility of complaint.

S. 70: In case of a debt over HUF2000, daily reader card cannot be demanded.

 

Ss. (6) of s. 64 and s. 71: From 1 October 2019, the rules about the library debts of the students of the University of Pécs will become stricter; consequently, the library rules and regulations will be modified.

 

For the modified library rules and regulations visit the website of the Centre for Learning (only Hungarian language):

https://www.tudaskozpont-pecs.hu/index.php?m=2&id=56

 

If you have any questions, please ask the librarians in the Centre for Learning.

« vissza