Share |
2011-05-19 PTE Egyetemi Könyvtár
Magyar statisztikai évkönyv (1885-1910)

A mai napon felkerültek az Egyetemi Könyvtár Digitália nevű weboldalára a Magyar Statisztikai Évkönyv 1885-1910 közötti kötetei. Az évkönyvek digitalizálásának első szakaszában az 1910-es évfolyamig terveztük a munkát. Rövidtávú terveink közt szerepel, hogy megkezdjük a digitalizálás második fázisát is, ekkor az 1910 utáni éveket dolgoznánk fel. Az 1885 előtti évfolyamok könyvtárunkban csak hiányosan találhatóak meg, így ezeknek a hiánypótlása miatt a KSH-val továbbra is együttműködünk majd.

„A statisztika olyan tudomány, melynek alapköve régi, de architektúrája modern” – jelentette ki teljes joggal H.-A.-J. Quetelet (1796-1874) matematikus, csillagász és fizikus, a kiváló statisztikus az 1853-ban Brüsszelben rendezett statisztikai kongresszuson. A társadalom életére vonatkozó adatgyűjtések már az ókori kelet országaiban, a görög városállamokban és a Római Birodalomban is folytak. Az újkori gazdasági és társadalmi fejlődés, a nemzetközi kapcsolatok bővülése, az egységes közigazgatás kiépülése szükségessé tette a statisztikai adatok egyre bővülő körének központilag megszervezett, egységes alapokon nyugvó összegyűjtését, tárolását, elemzését, feldolgozását és közreadását.

Hazánkban ezen feladatok ellátására 1867-ben, a Földmívelés-, Ipar- és Keres-kedelemügyi Minisztérium keretében hozta létre a kormány a statisztikai szakosztályt. 1871-ben királyi rendelet intézkedett az Országos Magyar Királyi Statistikai Hivatal létrehozásáról, melynek neve 1897-től a „Központi” jelzővel bővült. Ezen intézmények tekinthetők a mai Központi Statisztikai Hivatal, közismert rövidítésével KSH elődeinek.

A digitalizált kötetek itt tekinthetőek meg: http://digitalia.tudaskozpont-pecs.hu/?p=2082

« vissza