Share |
2011-10-26 Csorba Győző Könyvtár
Életöröm és „halálos tapasztalat” Kosztolányi Dezső művészetében

A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár és az MTA PAB Nyelv- és Irodalomtudományok Szakbizottsága Irodalomelméleti Munkabizottsága meghívja Önt Kosztolányi Dezső halálának 75. évfordulója alkalmából szervezett előadására 2011. november 4-én 17 órára a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontba.

Előadó:
Mekis D. János
irodalomtörténész, egyetemi docens, tanszékvezető
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék

"Az életet alapvetően derűsen szemlélő Kosztolányi igen sokat foglalkozott a halál gondolatával – persze elsősorban irodalmi és bölcseleti vonatkozásban. Fiatalkori verseinek némelyikét, a kor divatja szerint, stilizáltan dekadens enyészetgondolat hatja át. Később ennél jóval nagyobb súllyal bukkan fel a téma írásaiban, még akkor is, ha éppen ironikusan viszonyul az elmúlás kérdéséhez, mint nem egy Esti Kornél történetben. Kései költészetében a – saját Rilke-fordításának szavával élve – „halálos tapasztalat” érvényesül. S még sokkal kegyetlenebbül a kórházi beszélgetőlapjain, a gyilkos betegség nemrégiben könyv formában is megjelent, nem-irodalmi dokumentumában, melyet mégis irodalomként és halál-megértésként olvasunk…

Kosztolányi a halál felől értette meg az életet, és az életöröm felől értette meg a halált, egészen legvégső napjaiig."

« vissza