Share |
2013-01-17 PTE Egyetemi Könyvtár
Jelenkor: 2013/január (Tartalomismertető)

Angyalosi Gergely a székely ember mítoszát vizsgálja Wass Albert és Nyirő József műveiben. Deczki Sarolta a tisztaság-mítosz jelenlétét elemzi Szabó Dezső, Wass Albert és Nyirő József egy-egy művében. Szénási Zoltán Mécs László és Wass Albert költői szerepértelmezését veti össze. A konferencián elhangzott másik négy előadás szövegei a Jelenkor februári számában lesznek olvashatók.

A versrovat Aczél Géza, G. István László, Lanczkor Gábor, Toroczkay András, Birtalan Ferenc és Petrence Sándor verseit közli.

A prózarovat élén Konrád György Vendégkönyvéből olvashatók részletek. Méhes Károly novelláját Király Kinga Júlia regényrészlete, majd Denis Johnson novellája követi (utóbbit Sári B. László fordította).

Az esszérovatban Mesterházi Mónika Lanczkor Gábor versét elemzi. Bajkay Éva a Bauhaushoz kötődő fotográfus, Kárász Judit centenáriumi kiállításáról ír. Várkonyi György a 35 éve megalakult pécsi fotóművész-kör, a Focus csoport munkásságáról von mérleget.

A kritikarovatban Bozsoki Petra Bán Zsófia Amikor még csak az állatok éltek című novelláskötetét recenzálja. Wernitzer Julianna Király Kinga Júlia A test hangjai című prózakötetéről ír. Rákai Orsolya Tverdota György kétkötetes Németh Andor-monográfiáját méltatja. Németh Ákos a Finta Gábor–Horváth Zsuzsanna–Sipos Lajos–Szénási Zoltán szerkesztésében megjelent A Nyugat párbeszédei: A magyar irodalmi modernizáció kérdései című tanulmánykötetet mutatja be.

« vissza