Share |
2013-02-19 PTE Egyetemi Könyvtár
Jelenkor: 2013/február (Tartalomismertető)

Ismét Wass Albert a Jelenkorban? Újabb írások a nemzeti konzervativizmus irodalomszemléletéről. A lapszám közreadja az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete által szervezett konferencia négy előadását. Karafiáth Judit tanulmánya a Louis-Ferdinand Céline és „magyar pályatársai”, Wass Albert, Nyirő József és Tormay Cécile közötti párhuzamot firtatja. Rákai Orsolya a Tormay Cécile nevével fémjelzett Napkelet folyóirat és az irodalmi modernség viszonyáról ír. Szolláth Dávid Tormay Cécile Bujdosó könyvét elemzi. Földes Györgyi Szabó Dezső munkásságának ellentmondásairól értekezik. A konferencián elhangzott másik négy előadás szövegeit a Jelenkor januári számában közöltük.

A versrovat Gergely Ágnes, Vörös István, Gerevich András, Krusovszky Dénes, Visky András és Payer Imre verseit adja közre.

A prózarovat élén a Nobel-díjas V. S. Naipaul novellája olvasható, Farkas Krisztina fordításában. Grendel Lajos regényének részletét Potozky László és Patak Márta novellái követik.

Gelencsér Gábor tanulmánya az ún. jeans-próza (így Marosi Gyula, Simonffy András, Zimre Péter) hetvenes évekbeli filmadaptációival (mások mellett Gábor Pál, Gothár Péter, Gyarmathy Lívia alkotásaival) foglalkozik. Nyárády József orvossal, egyetemi tanárral Sz. Koncz István beszélget.

A kritikarovatban Bedecs László Tőzsér Árpád két verseskötetét méltatja. Pál Marianna Herta Müller Fácán az ember, semmi több című kötetéről ír. Ágoston Zoltán Gállos Orsolya Szlovéniai változatok című esszé-, tanulmány- és interjúkötetéről közöl kritikát. Lozsányi Roland Jonathan Garfinkel A Jeruzsálem-projekt című regényét recenzálja.

« vissza