Share |
2011-02-04 PTE Egyetemi Könyvtár
Elhunyt Tóth Tibor az Egyetemi Könyvtár hajdani főigazgatója

(1941-2011)
Elhunyt Tóth Tibor az Egyetemi Könyvtár hajdani főigazgatója

Őszinte fájdalommal tudatjuk, hogy az Egyetemi Könyvtár hajdani főigazgatója, aki 1984. augusztus 1. és 1993. december 31. között irányította könyvtárunkat, 2011. február 3-án elhunyt.

Tóth Tibor 1941. június 19-én született Szigetváron. Egyetemi tanulmányait a Debreceni Tudományegyetem magyar-történelem szakán végezte el, 1959 és 1964 között. Tanulmányai befejeztével, egy évig a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban oktatott, majd a Kaposvári Megyei Levéltár munkatársa lett (1965-1977). 1972 és 1975 között agrárközgazdász diplomát szerzett a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. Kutatómunkájának másik fontos színhelyén a Központi Statisztikai Hivatal Történeti Statisztikai Kutatócsoportjában 1968-tól főmunkatársaként, majd 1978-tól csoportvezetői beosztásban tevékenykedett az 1983-as évvel bezáróan. Munkássága szemléletváltást jelentett a közgazdasági-gazdaságtörténeti kutatások eddigi módszereiben. A levéltárosi munkásság után Pécsre került a Dunántúli Tudományos Intézethez, ahol T. Mérey Klára és Ruzsás Lajos mellett folytatta kutató munkáját. 1981-ben docensi kinevezést kapott a Pécsi Tudományegyetemen 1970-ben alapított Közgazdaságtudományi Karára, ahol a nevéhez fűződött a Gazdaságtörténeti Tanszék alapjainak lerakása (1983). 1985-ben a Magyar Tudományos Akadémia doktora tudományos cím birtokosa lett.

1984 és 1993 között a Pécsi Egyetemi Könyvtár főigazgatója volt. Tóth Tibor más szakterületről érkezett, nem volt könyvtáros. A könyvtárszakmai döntéseket közvetlen kollégáira bízta, ő inkább a stratégiai ügyek vezetését tartotta a kezében. Mivel az egyetemi képzés szerves részének tartotta a könyvtár létét, igazgatása idején a könyvtár elnyerte az egyetemen belül azt a szakmai pozíciót és presztízst, amelyre a könyvtár későbbi vezetői is támaszkodhattak. Ebben nagy szerepe volt remek kapcsolatrendszerének, eredményesen lobbizott a könyvtárért. Menedzser típusú vezető volt, aki a szakmai vezetést a két szakmai helyettesére bízta. Az ő irányításával valósult meg az egyetemi könyvtár rekonstrukciós beruházása a ’80-as évek második felében, amely a könyvtár alapterületének jelentős megnövelését vonta maga után. A könyvtár-rekonstrukció keretében az egyetem megvásárolta a hajdani Belvárosi Általános Iskola Leonardo da Vinci utca 1. szám alatti épületét. Az 1984-ben kezdődő munkálatok közel négy évig folytak, amely magába foglalta az „új” épület teljes rekonstrukciója mellett, a műemlékvédelem alatt álló hajdani püspöki könyvtár épületének teljes felújítását is. A könyvtárban az ő irányításával 1990-től került bevezetésre a cédulás katalogizálás helyett a gépi adatfeldolgozás, amely nagy előrelépést jelentett a katalogizálás folyamatában.

Az Egyetemi Könyvtártól később sem szakadt el, érdeklődött helyzete, lehetősége iránt. Nagy érdeklődéssel, és figyelemmel követte a Tudásközponttal kapcsolatos előkészítő munkálatokat és hallatta véleményét a készülő tervekkel kapcsolatban. Bár tréfásan „ál-könyvtárosnak” nevezte magát, de tudtuk, hogy a könyvtár főigazgatói éveket szakmai életútja fontos állomásának tartotta.

Halála veszteség számunkra is. Emlékét, a könyvtárat szerető személyiségét megőrizzük!

 

Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes
a PTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója

2011. február 4.

« vissza