Share |
2014-03-04 Csorba Győző Könyvtár
Irodalmi kvíz - Március

A Csorba Győző Könyvtár minden hónapban összeállít egy 13 1 kérdéses Irodalmi kvízt, mellyel nemcsak a tudásukat tehetik próbára, de fantasztikus könyveket is nyerhetnek. Kitöltötték már a márciusit?

„Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születő tavasznak.”

/Juhász Gyula: Március idusára/

AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC AZ IRODALOMBAN

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének legdicsőségesebb történelmi eseménye. A forradalom és szabadságharc nem érthető a XIX. század első felének reformmozgalma nélkül. Ez az időszak volt a nemzeti identitás helyreállításának korszaka. Ekkor ébredtek rá a magyarság legjobbjai, hogy nemzeti önazonosságunk legfontosabb eleme a nyelv és kultúra, a magyar államiság és a nemzeti függetlenséghez való ragaszkodás. A szellemi ébrenlét olyan géniuszokat hívott életre, olyan szellemi óriások álltak csatasorba a szabadságért, mint Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, báró Eötvös József, gróf Széchenyi István, báró Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, hogy csak a legnagyobbakat említsük, akik nyelvünket és kultúránkat az akkori európai gondolkodás legmagasabb fokára emelték.

Hogy milyen nagy hatása volt az 1848-49 forradalmának és szabadságharcának a magyar irodalomra, azt bizonyítja a témával kapcsolatos gazdag versgyűjteményünk és prózai írásaink sokasága. Ezekből válogattunk márciusi irodalmi kvízünkbe.

A helyes megfejtők között minden hónap végén könyvjutalmat sorsolunk ki.

« vissza