Share |
2015-03-09 PTE Egyetemi Könyvtár
Jelenkor: 2015/március (Tartalomismertető)

A lapszám élén Térey János A Legkisebb Jégkorszak című regényének részlete áll.

A versrovat Marno János, Villányi László, Tábor Ádám, Fehér Renátó, Mohácsi Balázs, Áfra János és Halmai Tamás verseit közli.

A prózarovatban Konrád György Iratszekrény című önéletrajzi művének szemelvényei, Heimito von Doderer kisprózája (V. Horváth Károly fordítása) és Potozky László regényrészlete olvasható.

A képzőművészeti rovatban a Szirtes János hatvanadik születésnapjára rendezett kiállításokról Készman József ír. Havasréti József Tolvaly Ernő életmű-kiállításának katalógusát mutatja be.

A Jelenkor tavaly decemberben a holokauszt hetvenedik évfordulója alkalmából Az emlékezés feladata címmel rendezett konferenciát. Az elhangzott előadások közül három olvasható a márciusi számban (három további előadást februári számunkban közöltünk). György Péter emlékezetpolitika és személyes emlékezet viszonyának kérdésköréről értekezik. Kisantal Tamás előadásában közvetlenül a második világháborút követő holokausztirodalommal foglalkozik, bemutatva Török Rezső Enyv és szappan című regényét. „A jóvátehetetlen jóvátétele” – Mártonffy Marcell Pilinszky János apóriáját és annak utóéletét (Borbély Szilárd, Esterházy Péter) elemzi. A konferencia kerekasztal-beszélgetésén az idegenségtapasztalatról és a magyar zsidó identitásról beszélgetett György Péter, Németh Gábor, Szántó T. Gábor és Ungváry Rudolf.

A kritikarovatban Takáts József Szilágyi Júlia Álmatlan könyv című memoárkötetét méltatja. Inzsöl Kata Térey János Átkelés Budapesten című kötetét recenzálja. Szatmári Áron Dragomán György Máglya című regényéről értekezik. Szénási Zoltán kritikája Fehér Renátó Garázsmenet című verseskötetével foglalkozik.

« vissza