Share |
2016-01-12 PTE Egyetemi Könyvtár
Jelenkor: 2016/január (Tartalomismertető)

A lapszám élén Nádas Péter esszéje áll az elfeledett költőről és fotográfusról, H. G. Adlerről. Az írást H. G. Adler versei (Tatár Sándor fordításában) és fényképei kísérik.

A prózarovatban Oravecz Imre regényrészlete, valamint Csordás Kata és A. Kelemen Anna novellái olvashatók.

A versrovat Peter Handke (fordító Weiss János), Visky András, Mesterházy Balázs, Wirth Imre és Gyukics Gábor verseit közli.

Az esszérovat első közleménye Radics Viktória személyes hangvételű írása Giacomettiről. Mélyi József a zsánerszobrok mágiájáról értekezik. Weiss János Peter Handke 1969-es verseskötetével, A belső világ külső világának belső világávál és annak utóéletével, elsősorban Tandorira gyakorolt hatásával foglalkozik.

Somlyó Bálintot Gálosi Adrienne kérdezi nagyapjáról, Somlyó Zoltánról és apjáról, Somlyó Györgyről.

A kritikarovatban Gálosi Adrienne Somlyó Bálint Kerülő úton című tanulmánykötetét méltatja. Kisantal Tamás Nemes Jeles László filmjét, a Saul fiát értelmezi. K. Horváth Zsolt Laczó Ferenc Felvilágosult vallás és modern katasztrófa közt. Magyar zsidó gondolkodás a Horthy-korban című könyvét recenzálja. P. Simon Attila Kerber Balázs Alszom rendszertelenül című verseskötetéről ír.

 

 

« vissza