Share |
2011-03-26 PTE Egyetemi Könyvtár
Allah bölcsessége: Nevelés- és művelődés a középkori iszlámban

Kéri Katalin: Allah bölcsessége – Bevezetés az iszlám
középkori nevelés- és művelődéstörténetébe.
Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, Pécs, 2010, 303 oldal

Az iszlám napjaink egyik legnagyobb, és hívei számát tekintve napról-napra növekvő világvallása. Kialakulásának, terjedésének, sok-sok évszázados fennmaradásának, fejlődésének egyik sarkpontja a tudás, a tanulás, a tanult emberek megbecsülése.

Allah követői régtől fogva úgy tartják, az embernek ahhoz, hogy igazi hívő legyen, hogy megérthesse az Isten által teremtett világ nagyszerűségét, törvényeit, folyamatos tanulásra van szüksége. Hagyományaik ezt az állhatatos tanulást ajánlják „a bölcsőtől a sírig”.

Ez a kötet (mely a szerző szinte valamennyi, az iszlámról eddig megjelent művét szintetizálja) alapvetően azzal a céllal íródott, hogy bevezetést nyújtson az iszlám középkori (7-15. századi) nevelés- és művelődéstörténetébe. Az iszlám vallás alaptanításainak, fő irányzatainak, világképének, ember- és gyermekszemléletének bemutatása mellett a régi muszlim pedagógiai művek sokszempontú jellemzése, fordítás- és hatástörténetük vázolása éppúgy helyet kapott a kötetben, mint az egyes iskolatípusok kialakulás- és fejlődéstörténetét, működési feltételeit, oktatási tartalmait és módszereit elemző fejezetek.

A könyvben fontos helyet foglalnak el a középkori iskolák mindennapi világát, a tanári hivatást és a diákok életét bemutató részek, és az iskolán kívüli művelődés színtereit – a csillagvizsgálókat, a zeneiskolákat, a könyvtárakat, a kórházakat és más helyszíneket – feltáró alfejezetek. Kiemelt helyen áll továbbá a muszlim nevelés- és tudománytörténet európai hatásainak áttekintése, a muszlim ismeretanyag és oktatási-vitatkozási-érvelési módszerek kontinensünkön való jelenléte és recepció- illetve hatástörténete. A mű minden eddigi magyar nyelvű összefoglalásnál részletesebb historiográfiai áttekintést nyújt arról is, hogy a 19-20. századi hazai és nemzetközi neveléstörténet-írásban hogyan ábrázolták az iszlám nevelésügyét.

Kölcsönzési információ: OPAC
(Forrás: Kerikata.hu)

 

„Beszélgetések a könyvtárban” c. beszélgetés-sorozat:
Allah bölcsessége: Nevelés- és művelődés a középkori iszlámban.

Kéri Katalin tanszékvezető, egyetemi tanárral
(PTE BTK neveléstudományi Intézet, Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék)
Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes főigazgató
(PTE Egyetemi Könyvtár) beszélget.

Helye:
Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Vas István gyűjtemény (I. emelet).

Időpontja:
2011. március 31. (csütörtök) 17.00

Szeretettel várjuk a beszélgetésre a kedves érdeklődőket.
A belépés díjtalan.

« vissza