Share |
2011-01-13 Könyvtár használata » Szolgáltatások
Kölcsönzés

Kölcsönözni az emeleti kölcsönző pultnál, (1.2.3.4.emeleten) illetve az automata kölcsönző-berendezéseknél lehet.

A kölcsönzési határidő betartása a Könyvtárhasználó kötelessége. A lejárati dátumról a könyv hátuljában lévő dátum pecsét tájékoztat.

A PTE polgároknak a Pécsi Tudományegyetemmel való jogviszonyuk megszűnte előtt könyvtári tartozásaikat rendezniük kell.

Könyvtárhasználó-típus Maximális kölcsönzés (dokumentum) Időtartam Hosszabbítási lehetőség Késedelmi díj (Ft /dok. / nap)
Beiratkozott olvasók általában 10 1 hónap 2 x 1 hónap 20
Pécsi Tudományegyetem kutató, PhD hallgató, óraadó oktató 15 1 hónap 2 x 1 hónap 20
Pécsi Tudományegyetem Oktató 20 3 hónap 3 x 1 hónap 0

 

Felszólítások rendje (tájékoztató jellegű)

  1. A kölcsönzési határidő eredménytelen elteltét követő 2 héten belül a Könyvtár e-mailben figyelmezteti a Könyvtárhasználót (1. felszólítás).
  2. 2. felszólítást - a kölcsönzési határidő lejáratát követő 1 hónap elteltével - postai levélben küldi el a Könyvtár a Könyvtárhasználó tartózkodási helyére.
  3. A 2. felszólítás elküldésének napja után 2 héttel a Könyvtár a 3. felszólítást már a Könyvtárhasználó állandó lakóhelyére postázza.
  4. Amennyiben a Könyvtárhasználó a 3. felszólítást kiküldését követő 15 napon belül nem rendezi a tartozását, a Könyvtár tértivevényes levélben szólítja fel a teljesítésre (4. felszólítás).
  5. Amennyiben a Könyvtárhasználó a tartozásait a 4. felszólítás kézbesítését követő 1 hónap elteltével sem rendezi, a Könyvtár a tartozásokat adósságbehajtó cégnek adja át.

 

Hosszabbítás

A kölcsönzési határidő meghosszabbítására személyesen, telefonon (72) 501-600 / 28025, 28021, 28094, 28022, 28048 vagy online van lehetőség. A kikölcsönzött, de más Könyvtárhasználó által előjegyeztetett dokumentum kölcsönzési határidejét nem lehet meghosszabbítani.

 

Előjegyzés

A Könyvtárhasználó előjegyzést vetethet fel a mások által kikölcsönzött dokumentumokra. Az előjegyzésre egyelőre csak személyesen van mód. Az előjegyzett dokumentum kölcsönzési határidejét ebben az esetben nem lehet meghosszabbítani. A könyv visszaérkezésekor a könyvtár e-mailben értesíti ki az olvasót. Az előjegyzés díja: 100 Ft, melyet a könyv átvételekor kell fizetni.

 

Az elvesztett vagy megrongált könyvek pótlása

Az elvesztett, vagy megrongált dokumentumot egy másik példány érdemben pótolja. (Az olvasószolgálati osztályvezetővel való egyeztetés után.) Ha az elvesztett dokumentum nem pótolható, a Könyvtár a dokumentum eszmei értékének pénzben való megtérítését követelheti.

« vissza