Share |
2011-01-13 Könyvtár használata » Szolgáltatások
Kölcsönzés

Kölcsönözni az emeleti kölcsönző pultnál, (1.2.3.4.emeleten) illetve az automata kölcsönző-berendezéseknél lehet.

A kölcsönzési határidő betartása a Könyvtárhasználó kötelessége. A lejárati dátumról a könyv hátuljában lévő dátum pecsét tájékoztat.

A PTE polgároknak a Pécsi Tudományegyetemmel való jogviszonyuk megszűnte előtt könyvtári tartozásaikat rendezniük kell.

Könyvtárhasználó-típus Maximális kölcsönzés (dokumentum) Időtartam Hosszabbítási lehetőség Késedelmi díj (Ft /dok. / nap)
Beiratkozott olvasók általában 10 1 hónap 2 x 1 hónap 20
Pécsi Tudományegyetem kutató, PhD hallgató, óraadó oktató 15 1 hónap 2 x 1 hónap 20
Pécsi Tudományegyetem Oktató 20 3 hónap 3 x 1 hónap 0

 

Felszólítások rendje (tájékoztató jellegű)

  1. A kölcsönzési határidő lejárata előtt 3 nappal a Könyvtárhasználó az általa megadott e-mail címre automatikus figyelmeztetést kap.
  2. A kölcsönzési határidő eredménytelen elteltét követő 2 héten belül a Könyvtár e-mailben ismét figyelmezteti a Könyvtárhasználót (1. felszólítás).
  3. 2. felszólítást - a kölcsönzési határidő lejáratát követő 1 hónap elteltével - postai levélben küldi el a Könyvtár a Könyvtárhasználó tartózkodási helyére.
  4. A 2. felszólítás elküldésének napja után 2 héttel a Könyvtár a 3. felszólítást már a Könyvtárhasználó állandó lakóhelyére postázza.
  5. Amennyiben a Könyvtárhasználó a 3. felszólítást kiküldését követő 15 napon belül nem rendezi a tartozását, a Könyvtár tértivevényes levélben szólítja fel a teljesítésre (4. felszólítás).
  6. Amennyiben a Könyvtárhasználó a tartozásait a 4. felszólítás kézbesítését követő 1 hónap elteltével sem rendezi, a Könyvtár a tartozásokat adósságbehajtó cégnek adja át.

 

Hosszabbítás

A kölcsönzési határidő meghosszabbítására személyesen, telefonon (72) 501-600 / 28025, 28021, 28094, 28022, 28048 vagy online van lehetőség. A kikölcsönzött, de más Könyvtárhasználó által előjegyeztetett dokumentum kölcsönzési határidejét nem lehet meghosszabbítani.

 

Előjegyzés

A Könyvtárhasználó előjegyzést vetethet fel a mások által kikölcsönzött dokumentumokra. Az előjegyzésre egyelőre csak személyesen van mód. Az előjegyzett dokumentum kölcsönzési határidejét ebben az esetben nem lehet meghosszabbítani. A könyv visszaérkezésekor a könyvtár e-mailben értesíti ki az olvasót. Az előjegyzés díja: 100 Ft, melyet a könyv átvételekor kell fizetni.

 

Az elvesztett vagy megrongált könyvek pótlása

Az elvesztett, vagy megrongált dokumentumot egy másik példány érdemben pótolja. (Az olvasószolgálati osztályvezetővel való egyeztetés után.) A dokumentum keménypapír fedéllel bekötött másolata érdemben helyettesítheti az eredeti dokumentumot. Másolat költsége a kölcsönvevőt terheli. Ha az elvesztett dokumentum nem pótolható, a Könyvtár a dokumentum eszmei értékének pénzben való megtérítését követelheti.

« vissza