Share |
2011-01-13 Online szolgáltatások
Könyvtárközi kölcsönzés

A saját állományban nem szereplő dokumentumot könyvtárközi kölcsönzés útján szolgáltatjuk a dokumentum átkölcsönzése vagy térítéses másolat formájában.

Könyvtárközi kölcsönzés a könyvtár olvasói számára

A könyvtárközi szolgáltatást igénybe veheti a Könyvtár bármely beiratkozott olvasója, mely személyesen a Könyvtárban történik. A küldő könyvtár a küldeményért postaköltséget számít fel, ez az olvasót terheli. A másolat költségét a teljesítő könyvtár állapítja meg, ennek díja a megrendelőt terheli. A könyvtárak folyóiratokat nem kölcsönöznek, de másolat ezekről is kérhető. A könyvtárközi kérés teljesítését a könyvtárak megtagadhatják.

Külföldről való kérés esetén a 4500 Ft szolgáltatási díjat előre kell fizetni, a postaköltség utólag fizetendő. Amennyiben nem sikerül a könyvet külföldről meghozatni, úgy három hónap után a pénzt visszaszolgáltatjuk.

 

Nyomtatvány
PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont:
[pdf]
Csorba Győző Könyvtár: [pdf]

 

Könyvtárközi kölcsönzés más könyvtárak számára

Bármely könyvtár jogosult a könyvtárközi kölcsönzésre, ha vállalja a könyvtárközi kölcsönzés szabályainak betartását. Kérjük, hogy könyvtárközi kéréseiket lehetőleg ODR-en keresztül adják fel. Amennyiben erre nincs lehetőség, illetve ha a könyvtár még nem regisztrált a rendszerben, a szolgáltatás a PTE Könyvtárainak egységeitől hagyományos kérőlapon, vagy e-mailben igénybe vehető. A könyvek kölcsönzése ingyenes, a kérő könyvtár felelőssége a kiadvány épségben és időben történő visszaküldése. Folyóiratokat nem kölcsönzünk, így folyóiratcikkekről csak fénymásolat kérhető térítés ellenében. A fénymásolatokról a PTE Gazdasági Hivatala későbbi időpontban küld számlát.

 

Amennyiben további információra van szüksége, forduljon munkatársainkhoz:
Erbné Gerhát Gyöngyi, Virágné Barcza Zsuzsanna
E-mail: ill@tudaskozpont-pecs.hu -- Tel: (72) 501-600 / 28078

Bali-Tormási Gabriella, Kisszabóné Trapl Ivett
E-mail: konyvkoz@csgyk.hu -- Tel: (72) 501-690 / 3 menüpont

« vissza