Share |
2011-01-13 Könyvtár használata » Szolgáltatások
Beiratkozás

A beiratkozás feltételei:

 1. A Könyvtár tagja lehet mindenki. A beiratkozás személyesen, a Belépési Nyilatkozat aláírásával történik, kivételes esetben lehetőség van meghatalmazott útján történő beiratkozásra és kölcsönzésre.
 2. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
  • személyi igazolvány (vagy útlevél / tartózkodási engedély / kártyaformátumú vezetői engedély)
  • diákok esetében az aktuális félévre érvényesített diákigazolvány (ennek hiányában iskolalátogatási igazolás)
  • a PTE hallgatói részéről kötelező a Neptun kód megadása
  • beiratkozási kedvezmény igénybe vételéhez a jogosultság érdemi igazolása szükséges.
  • 18 éven aluliaknak Jótállási nyilatkozat szükséges (letölthető nyilatkozat)
  • Az olvasójegyet, annak lejárta után is meg kell őrizni, és a legközelebbi beiratkozáskor magával kell hoznia. Ennek hiányában az új olvasójegy ára 1000 Ft

 

KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK DÍJ ÉRVÉNYESSÉG IDEJE
16 éven aluliak Ingyenes 12 hónap
70 éven felüliek Ingyenes 12 hónap
Könyvtári dolgozók, muzeális intézmények és levéltárak dolgozói Ingyenes 12 hónap
A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, a Csorba Győző Könyvtár, valamint a pécsi székhelyű más könyvtárak és ezek jogelődjeinek nyugdíjas dolgozói Ingyenes 12 hónap
A Pécsi Tudományegyetem egyetemi polgárai (Egyetem munkavállalói és hallgatói) Ingyenes minden év október 31.
A Pécsi Tudományegyetem nyugdíjas oktatói Ingyenes 12 hónap
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatala, Pécs Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői, Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának dolgozói, Baranya Megyei Önkormányzat önkormányzati képviselői, Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (Elszámolóház) dolgozói, Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola dolgozói és tanulói, Apáczai Óvoda dolgozói Ingyenes 12 hónap
A Pécsi Hittudományi Főiskola oktatói, hallgatói Ingyenes minden év október 31.
BAT, OTP dolgozói, alkalmazottai Ingyenes 12 hónap
Súlyosan fogyatékos személyek - Szabályzat /63A. §. Ingyenes 12 hónap
Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont épületét üzemeltető gazdasági társaság alkalmazásában álló személyek, valamint az épületben szolgálatot teljesítő biztonsági személyzet tagjai Ingyenes 12 hónap
Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány tisztségviselői, titkárság tagjai Ingyenes 12 hónap
A Könyvtárbuszon történő beiratkozás Ingyenes 12 hónap
Pécsi Nemzeti Színház, Pannon Filharmonikusok – Pécs Nonprofit Kft., Bóbita Bábszínház, Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., Pécsi Kulturális Központ, Horvát Színház dolgozói, Harmadik Színház dolgozói 1600 Ft 12 hónap
1200 Ft 6 hónap
Érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók 1600 Ft 12 hónap
1200 Ft 6 hónap
Nyugdíjasok 1600 Ft 12 hónap
1200 Ft 6 hónap
Pedagógusok 1600 Ft 12 hónap
1200 Ft 6 hónap
Azok az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek, akik munkanélküli járadékban, nyugdíj előtti munkanélküli segélyben, jövedelempótló támogatásban részesülnek, vagy az aktív korúak ellátására jogosultak 1600 Ft 12 hónap
1200 Ft 6 hónap
A terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban és gyermekgondozási segélyben részesülők 1600 Ft 12 hónap
1200 Ft 6 hónap
A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság személyi állományának tagjai 1600 Ft 12 hónap
1200 Ft 6 hónap
Tüke Kártya tulajdonosok 2720 Ft 12 hónap
1870 Ft 6 hónap
Pécsi Diplomások Körének tagjai 2880 Ft 12 hónap
1980 Ft 6 hónap
Egyéb természetes személy 3200 Ft 12 hónap
2200 Ft 6 hónap
Éves látogatójegy 1000 Ft 12 hónap
Ajándék olvasójegy 3200 Ft 12 hónap
Olvasójegy, ingyenes napijegy, éves látogatójegy pótlása 1000 Ft
Olvasójegyként regisztrált diákigazolvány pótlására kiállított új olvasójegy 1000 Ft

 

Beiratkozott Könyvtárhasználóink jogosultak a Könyvtár alapszolgáltatásokon túli egyéb szolgáltatásainak használatára, a következők szerint:

 • Kölcsönzés, melynek részleteit a Szabályzat tartalmazza
 • Különgyűjtemények használata. Az egyes különgyűjtemények, speciális állományrészek használati rendjéről, kölcsönzéséről a Szabályzat mellékletben rendelkezik
 • Könyvtárközi kölcsönzés
 • Tájékoztatás igénybevétele
 • Reprográfia
 • Használó képzés: könyvtárhasználat, számítógép, internet, adatbázis használat
 • Könyvtár által a könyvtári gépekre telepített programok használata
 • Könyvtár által előfizetett e-adatbázisok és elektronikus folyóiratok használata
 • Könyvtár állományában lévő CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok helyben használata
 • pendrive-, CD- és DVD-írás
 • NAVA- szolgáltatás

 

__________________________________________________________________________________

 

REGISTRATION

 

Registration conditions:


Everyone  can be a member of the Library. Registration is done personally by signing the entry declaration, and in exceptional cases it is possible to enroll and loan via proxy by submitting the completed authorization forms.

Non-lecturing staff of the University of Pécs should also sign a staff statement.

 


Necessary documents:

 • identity card / passport / residence permit / card format – driving license;
 • in the case of students, the student card valid for the current semester (in the absence of this, a certificate of student status);
 • NEPTUN code for UPstudents;
 • a warranty statement for people under 18 years of age.

 


In order to benefit from the registration, you must have a valid proof of entitlement.

Please keep the expired library card and bring it with you when you enroll. In the absence of this, the price of the new library card is 1000 Ft.

 The library also offers free daily cards for local use.

 

Basic library services:


The following basic services are free for the library user:

 • visiting the library,
 • local use of the library collections,
 • use of traditional / printed file exploration tools (catalogs),
 • information regarding academic literature / basic information,
 • use of electronic / online file exploration tools (catalogs),
 • information about the library and library system services,
 • non-registration services available through the library website.

 


Library registration services:

 • loan from the library assigned parts of the substance,
 • book reservation,
 • interlibrary loan,
 • advanced information regarding academic literature,
 • use of the Local History and Music Collections,
 • computer and internet usage, Wi-Fi access
 • using the programs installed by the library on library machines,
 • the use of e-databases and electronic journals subscribed by the library,
 • local use of CD-ROMs, DVD-ROMs in the library,
 • NAVA service

 

READERS FEE (HUF) VALIDITY PERIOD (MONTH)
University of Pécs Citizen
(student/Erasmus student, employee)
free 31 October of each year
Under the age of 16 free 12
Over the age of 70 free 12
Senior lecturers of the University of Pécs free 12
Library employees free 12
Retired employees of the University of Pécs Library and Centre for Learning, the Csorba Győző Library, other libraries based in Pécs and their predecessors free 12
Employees of the business organisation operating the Centre for Learning and the members of the building’s security staff free 12
Employees of the Mayor's Office of Pécs, municipal representatives of Pécs, and employees of Central Budget Accounting Organization of Pécs (Pécsi Ellátó Központ) free 12
Students and lecturers of the Theological College of Pécs free 31 October of each year
Employees of BAT and OTP free 12
Seriously disabled people free 12
PTE Alumni 2880 / 1980 12 / 6
Students with valid student ID (non-UP students) 1600 / 1200  12 / 6
Pedagogues 1600 / 1200  12 / 6
Personnel of the Baranya County Police Headquarters 1600 / 1200  12 / 6
Employees of National Theatre of Pécs, Kodály Centre, Bóbita Puppet Theatre, Zsolnay Cultural Quarter, Cultural Centre of Pécs, Croatian Theatre and Third Theatre of Pécs 1600 / 1200  12 / 6
Pensioners 1600 / 1200  12 / 6
Unemployed, working age people who are entitled to either unemployment benefit, unemployment benefit before retirement, wage compensation benefit or active age supply 1600 / 1200 12 / 6
People who are entitled to pregnancy confinement benefit or childcare fee and child care allowance 1600 / 1200 12 / 6
Tüke Card owners 2720 / 1870 12 / 6
Full price registration 3200 / 2200 12 / 6
Gift library card 3200 12
Annual visitor (internet) card 1000 12
Library card replacement 1000  

« vissza