Share |
2011-02-24 Benedek Ferenc Könyvtár
Bemutatkozás

A Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár, mint nyilvános könyvtár - az oktatás-kutatás információs infrastruktúrájaként - szakmai tevékenységével két kar, az Állam- és Jogtudományi és a Közgazdaságtudományi Karon folyó képzést és kutatómunkát szolgálja és tevékenyen részt vesz az információs kultúra elsajátíttatásában. Nyilvános állami egyetemi könyvtárként gyűjti, feltárja, rendelékezésre bocsátja és közvetíti a hazai és nemzetközi szakirodalom hagyományos és elektronikus hordozón megjelenő dokumentumait, együttműködik más könyvtárakkal a könyvtári információ-ellátás rendszerszerű működtetésében.

Továbblépés a könyvtár oldalára: http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/

« vissza